Duurzaam

ANTON VAN DIJK maakt zich er sterk voor dat alle gebruikte materialen op een hoogwaardige manier worden hergebruikt, zonder restproducten (afval) die alsnog gestort moeten worden (circulaire economie).

Bij het slopen van gebouwen komen (kostbare) grondstoffen beschikbaar. ANTON VAN DIJK inventariseert vooraf welke grondstoffen in het pand aanwezig zijn. Hierdoor is al vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden duidelijk welke materialen gerecycled kunnen worden.

Tijdens de sloop worden de verschillende materialen gescheiden en afgevoerd. Onderdelen die in z’n geheel kunnen worden hergebruikt (zoals kozijnen , sanitair etc) worden veiliggesteld en apart verwerkt.

De verschillende grondstoffen die kunnen worden hergebruikt worden per grondstof verzameld en afgevoerd en verwerkt tot bruikbare grondstof voor toekomstige projecten.

Door onze aanpak zijn wij in staat om meer dan 90% van het sloopafval voor hergebruik toepasbaar te maken.