Certificering

ANTON VAN DIJK hecht veel waarde aan hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Daarom beschikken wij voor de verschillende disciplines over de juiste certificaten om het werk vakkundig uit te voeren. Daarnaast zorgen wij voor een goede scholing en training van onze medewerkers.

Asbestverwijdering

Dit is het certificaat dat je nodig hebt in het kader van asbestverwijdering. Het certificaat wordt uitgegeven door Ascert (Stichting Certificering Asbest).

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001 wordt vaak versimpeld weergegeven: Zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

VCA**

VCA** VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het doel is om werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

BRL-SVMS-007

De BRL-SVMS-007 is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

Deskundig advies bij sloopwerkzaamheden, asbestsanering en betonboren/betonzagen is van groot belang.