Veilig Asbest Verwijderen In Zaandam Door Anton van Dijk

Asbest verwijderen in Zaandam? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering in Zaandam op een veilige en vakkundige manier. Profiteert van onze klantgerichte werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbest saneren en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze vaklui.

De voordelen van Anton van Dijk

Vakmanschap en expertise

Wij opereren alleen met ware vaklui. Al onze werknemers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veiligheid

Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid noodzakelijk. Wij gaan om die reden zeer voorzichtig te werk en nemen alle mogelijke maatregelen om de risico’s te verminderen.

Meer dan 25 jaar ervaring

Wij hebben inmiddels meer dan 25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden uitgevoerd voor een grote verscheidenheid aan klanten.

Bekwaam advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze kennis op het terrein van asbest graag.

Onze certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te zetten als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Procescertificaat Asbestverwijdering en het VCA certificaat.

Voorgaande projecten

In de loop van de tijd heeft Anton van Dijk verschillende klanten geholpen: restaurants, notarissen, productiebedrijven, grote woonhuizen en scholen.

Wat is asbest?

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asbest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit uitstekend vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gezondheidsrisico’s veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk verplicht voor asbest verwijderen

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien
verplicht om bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens de analyse wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Hiervoor schakelt u zelf een asbestinventarisatiebureau in.

Asbest saneren Zaandam

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen voor het saneren van een grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk beschikt over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij al meer dan 25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel kennis en expertise opgebouwd.

Asbest saneren subsidie Zaandam

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het terrein van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak in Zaandam laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole Zaandam

Bij een visuele controle wordt gecheckt of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt vuilnis en andere losse materialen zijn achtergebleven.