Asbest Saneren Door Vaklui in Nijmegen

Asbest verwijderen in Nijmegen? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en professionele manier. Geniet van onze klantgerichte aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze vakmannen.

De voordelen van Anton van Dijk

Kennis

Wij werken alleen met ware experts. Al onze werknemers hebben een intensieve opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het risico te verkleinen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze werknemers geven professioneel en geheel gratis advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te zetten als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Procescertificaat Asbestverwijdering en het VCA certificaat.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op allerhande manieren toegepast. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarbij lang mee.

Het risico van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is bovendien schadelijk voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen daardoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze diverse aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Velerlei soorten asbest

Er zijn velerlei soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien
verplicht om bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens de analyse wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Hiervoor schakelt u zelf een asbestinventarisatiebureau in.

Asbest saneren

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij almeer dan25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel expertise en deskundigheid opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minimaal 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw pand achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele controle en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele check vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet present zijn. Alle te onderzoeken oppervlakken moeten daarnaast stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te betreden.