Wilt u graag een onderneming inschakelen om het asbest in uw gebouw in Nieuwkoop te saneren? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een professioneel asbestsaneringsbedrijf metruim25 jaar ervaring. U heeft veel voordeel van onze klantvriendelijkheid en onze bekwame werkwijze.

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert werkzaamheden rondom asbest uit: asbestsanering en asbest afvoeren. Alle werkzaamheden worden op een veilige en professionele manier uitgevoerd.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakbekwaamheid

Al onze werkzaamheden worden verricht door echte professionals. Onze werknemers zijn goed geschoold en weten alles van asbest.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het gebied van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het gevaar te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

Wij hebben inmiddelsruim25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden uitgevoerd voor een grote diversiteit aan klanten.

Gratis advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze kennis op het gebied van asbest graag.

De benodigde certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te zetten als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Procescertificaat Asbestverwijdering en het VCA certificaat.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabrieken en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op diverse manieren gebruikt. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg ontdekte men dat asbest risicovol voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die makkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Diverse soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daarom gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien
verplicht om bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens de analyse wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Hiervoor schakelt u zelf een asbestinventarisatiebureau in.

Asbest verwijderen

U bent vereist om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben daarom veel expertise en expertise opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Omtrent asbest verwijderen geldt er vanaf 1 januari 2016 een regeling. Die regeling houdt in dat u subsidie kan ontvangen voor de renovatie van een asbestdak. De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 1 januari 2020. Het gaat alleen om grotere daken met een grootte van ten minste 35 vierkante meter.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele check

Bij een visuele controle wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te binnengaan.