Veilig Asbest Verwijderen In Gouda Door Anton van Dijk

Asbest saneren in Gouda? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering in Gouda op een veilige en bekwame wijze. Geniet van onze klantgerichte werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert werkzaamheden rondom asbest uit: asbestverwijdering en asbest afvoeren. Alle werkzaamheden worden op een veilige en bekwame manier verricht.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakmanschap en expertise

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd door ware experts. Onze medewerkers zijn goed geschoold en weten alles van asbest.

Veiligheid

Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid essentieel. Wij gaan om die reden zeer voorzichtig te werk en nemen alle mogelijke maatregelen om de risico’s te verkleinen.

Meer dan 25 jaar ervaring

Wij hebben inmiddels meer dan 25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden uitgevoerd voor een grote verscheidenheid aan klanten.

Bekwaam advies

Onze werknemers geven bekwaam en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het terrein van asbest.

Onze certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te zetten als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Procescertificaat Asbestverwijdering en het VCA certificaat.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, villa’s, scholen, productiebedrijven en winkels.

Wat is asbest?

Helaas ontdekte men dat asbest gevaarlijk voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die gemakkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Asbestinventarisatie wettelijk verplicht voor asbest saneren

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien
verplicht om bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens de analyse wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Hiervoor schakelt u zelf een asbestinventarisatiebureau in.

Asbest saneren Gouda

Wilt u asbest verwijderen in Gouda? Schakel dan Anton van Dijk in. Anton van Dijk heeft namelijk de certificaten die wettelijk vereist zijn om asbest te saneren. We saneren al meer dan 25 jaar lang asbest. We zijn daarom ware deskundigen op het terrein van het verwijderen van asbest.

Asbest saneren subsidie Gouda

Omtrent asbest verwijderen geldt er vanaf 1 januari 2016 een regeling. Die regeling houdt in dat u subsidie kan ontvangen voor de renovatie van een asbestdak. De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 1 januari 2020. Het gaat alleen om grotere daken met een omvang van tenminste 35 vierkante meter.

Eindcontrole Gouda

Bij een eindcontrole wordt ook de vezelconcentratie gemeten met speciale filters. Is de vezelconcentratie lager dan de wettelijke norm? Dan wordt er een analysecertificaat gegeven als bewijs en kunt u het pand weer veilig betreden.