Veilig Asbest Saneren In Dordrecht

Door Anton van Dijk

Wilt u graag een bedrijf inschakelen om het asbest in uw gebouw in Dordrecht te verwijderen? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een professioneel asbestsaneerder met meer dan 25 jaar ervaring. U heeft veel profijt van onze klantvriendelijkheid en onze bekwame werkwijze.

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert werkzaamheden rondom asbest uit: asbestverwijdering en asbest afvoeren. Alle werkzaamheden worden op een veilige en bekwame wijze verricht.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakmanschap en expertise

Wij werken alleen met echte vakmannen. Al onze medewerkers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veiligheid

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van onmisbaar belang. We volgen alle regels op het gebied van asbestwerkzaamheden en nemen diverse voorzorgsmaatregelen om het risico te verkleinen.

Meer dan 25 jaar ervaring

Wij hebben inmiddels meer dan 25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden uitgevoerd voor een grote verscheidenheid aan klanten.

Vakkundig advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze kennis op het terrein van asbest graag.

Onze certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te zetten als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Procescertificaat Asbestverwijdering en het VCA certificaat.

Voorgaande projecten

In de loop van de tijd heeft Anton van Dijk verschillende klanten geholpen: horecagelegenheden, notarissen, productiebedrijven, grote woonhuizen en scholen.

Wat is asbest?

Asbest is onder te verdelen in zes soorten: actinoliet (groen asbest), amosiet (bruin asbest), antofyliet (geel asbest), chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest) en tremoliet (grijs asbest).

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien
verplicht om bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens de analyse wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Hiervoor schakelt u zelf een asbestinventarisatiebureau in.

Asbest saneren Dordrecht

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te zetten voor het saneren van een grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk beschikt over de nodige certificaten. Ook een profijt voor u is dat wij al meer dan 25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel kennis en deskundigheid opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie Dordrecht

Aangaande asbest saneren geldt er vanaf 1 januari 2016 een regeling. Die regeling houdt in dat u subsidie kan ontvangen voor de renovatie van een asbestdak. De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 1 januari 2020. Het gaat alleen om grotere daken met een omvang van tenminste 35 vierkante meter.

Eindcontrole Dordrecht

Tijdens de visuele check vindt er een grondige check plaats of de asbesthoudende materialen echt zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten bovendien stofvrij en droog zijn.