Veilig Asbest Saneren In Den Bosch Door Anton van Dijk

Asbest saneren in Den Bosch? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering in Den Bosch op een veilige en bekwame wijze. Geniet van onze klantgerichte werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle noodzakelijke certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden verricht door onze specialisten.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakmanschap en deskundigheid

Wij opereren alleen met ware vakmannen. Al onze werknemers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veiligheid

Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid onmisbaar. Wij gaan daarom zeer voorzichtig te werk en nemen alle mogelijke maatregelen om de risico’s te verminderen.

Meer dan 25 jaar ervaring

Wij hebben inmiddels meer dan 25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden verricht voor een grote verscheidenheid aan klanten.

Bekwaam advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze kennis op het gebied van asbest graag.

Onze certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te zetten als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Procescertificaat Asbestverwijdering en het VCA certificaat.

Voorgaande projecten

In de loop van de tijd heeft Anton van Dijk verschillende klanten geholpen: horecagelegenheden, notarissen, productiebedrijven, grote woonhuizen en scholen.

Wat is asbest?

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asbest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit uitstekend vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gezondheidsrisico’s veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien
verplicht om bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens de analyse wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Hiervoor schakelt u zelf een asbestinventarisatiebureau in.

Asbest verwijderen Den Bosch

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te zetten voor het verwijderen van een grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk beschikt over de nodige certificaten. Ook een profijt voor u is dat wij al meer dan 25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel kennis en expertise opgebouwd.

Asbest saneren subsidie Den Bosch

Aangaande asbest saneren geldt er vanaf 1 januari 2016 een regeling. Die regeling houdt in dat u subsidie kan ontvangen voor de renovatie van een asbestdak. De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 1 januari 2020. Het gaat alleen om grotere daken met een omvang van tenminste 35 vierkante meter.

Eindcontrole Den Bosch

Bij een visuele inspectie wordt gecheckt of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt vuilnis en andere losse materialen zijn achtergebleven.