Asbest Saneren Door Experts in Bergambacht

Asbest verwijderen in Bergambacht? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en professionele wijze. Geniet van onze persoonlijke aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze professionals.

De voordelen van Anton van Dijk

Deskundigheid

Wij werken alleen met ware professionals. Al onze medewerkers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen diverse voorzorgsmaatregelen om het risico te verkleinen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel kennis en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze medewerkers geven vakkundig en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste keuze op het gebied van asbest.

De benodigde certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te zetten als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Procescertificaat Asbestverwijdering en het VCA certificaat.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op allerhande manieren gebruikt. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarnaast lang mee.

Het risico van asbest

Jammer genoeg werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is daarbij slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die gemakkelijk kapot gaan. Er komen daardoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze diverse aandoeningen aanrichten: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Velerlei soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De verscheidene soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst risicovol, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken hierdoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien
verplicht om bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens de analyse wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Hiervoor schakelt u zelf een asbestinventarisatiebureau in.

Asbest saneren

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij al meer dan 25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel expertise en deskundigheid opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele controle en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele inspectie vindt er een grondige inspectie plaats of de asbesthoudende materialen echt zijn gesaneerd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te checken oppervlakken moeten daarbij stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te betreden.